dimarts, 9 de novembre del 2021

NOVETAT! AJUDES MENJADOR 2021-22


Vos comunicam que s’ha publicat  al BOIB Nùm.153 de 6 de novembre de 2021 “La Resolució  del conseller d’Educació i  Formació Professional de 2 de novembre per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centre docents no universitaris durant el curs escolar 2021-22.”El nombre de sol.licituds rebudes excedeix el pressupost màxim establert en la convocatòria, per la qual cosa el procediment de concessió s’ha de resoldre parcialment amb el límit de crèdit autoritzat, mentre la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s’ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient.


Podeu consultar el resultat de la vostra sol·licitud  clicant damunt: 

  

Annex 1: Ajuts concedits amb assignació econòmica.

Annex 3: Ajuts concedits, sense assignació econòmica.