Ajudes menjador


Us informam que en data 16 de juny de 2022 s'ha publicat al BOIB de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.


  • Quin és l’objecte de la convocatòria?

Finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes usuaris del servei durant 

el curs 2022-2023, que per situació econòmica familiar desfavorable tenguin més dificultats per fer front al seu pagament.


  • A qui van destinats aquests ajuts? 

Unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023 tenen infants escolaritzats en:

  • un centre docent públic no universitari

  • un centre privat concertat on s’imparteixen estudis obligatoris, o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris

  • un centre del primer cicle d’educació infantil


Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador pel curs 2022-23.


  • Quan s’han de  presentar les  sol·licituds?

El període de presentació de les sol·licituds és del 20 al 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos).


  • Tipus de beneficiaris 

➢ Directes

➢ Per barem:

- Per motius socioeconòmics

- Per motius de transport

(Només es pot sol·licitar per un dels dos motius)


  • Requisits dels beneficiaris per barem:

Els beneficiaris per barem, per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en

finalitzar el termini de presentació de sol·licituds han de complir el requisit següent:


tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent


Nombre d’adults

(majors de 14 anys)

Nombre de menors

(menors de 14 anys)

Renda familiar total

1

1

15.807,25 €

1

2

19.455,07 €

1

3

23.102,90 €

2

1

21.886,96 €

2

2

25.534,78 €

2

3

29.182,61 €

2

4

32.830,43 €

3

1

27.966,67 €

3

2

31.614,49 €

3

3

35.262,32 €



Cas d’una combinació de membres diferent a la taula anterior, s’hi han d’afegir 3.647,83€ 

per cada menor de 14 anys addicional i 6.079,71€ per cada adult major de 14 anys addicional.



Model de sol.licitud per aquesta convocatòria: