Reutilització

PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC 

PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DEL CURS 2022/2023Aquest curs 2022-23, per afrontar els canvis que suposa l’entrada de la nova llei d’educació (LOMLOE)  l’escola ha fet la petició d’adherir-se com a centre a aquest programa, oferint a les famílies la possibilitat d’abaratir el cost dels llibres i materials, ajudant els alumnes a adquirir bons hàbits d’utilització dels mateixos, fomentant la socialització, la solidaritat i reduint les desigualtats entre els infants.


 Per tant, TOTS els alumnes de PRIMÀRIA que formen part del nostre centre, HI ESTAN ADHERITS.


 COM FUNCIONA?


 • Com a centre adherit, rebem una  aportació econòmica per part de la Conselleria que, juntament amb l’aportació de les famílies,  ens permet adquirir materials didàctics i llibres, que d’altra manera no podriem comprar i dels quals se’n beneficien tots els nostres alumnes.


 • L’escola disposa d’un estoc de llibres de text que els alumnes poden reutilitzar


 • Durant el curs, l’alumnat i famílies vetllaran pel bon ús i la cura dels llibres i materials didàctics, de manera que els que es puguin reutilitzar,  a final de curs,  es retornin en bones condicions.


APORTACIÓ ECONÒMICA: 


Tots els alumnes faran una aportació en concepte de Finançament:


Alumnes que el proper curs faran:

Programa Finançament

1r i 2n

45€

3r,  4t,  5è i 6è

60€


Les aportacions de les famílies i de la Conselleria corresponents al programa de Finançament, s’invertiran en l'adquisició de: 

 •  Llibres de text, de lectura, de consulta i diccionaris

 • Quaderns d’activitats

 • Dossiers fotocopiables (confeccionats pel centre) tot i que no són reutilitzables 

 • Material didàctic col·lectiu 

 • Dotació de llibres per a la Biblioteca 


Per tant, les famílies només haureu de comprar el material  escolar personal d'inici de curs (llistat que us donarà el tutor/a a l’entrega de notes).

NO haureu de comprar cap llibre. 

El mes de setembre, l’escola proporcionarà a tots els alumnes els llibres, quadernets de treball, dossiers, agenda  i materials necessaris del curs.


COM FER EL PAGAMENT?


Podeu fer el pagament de la quota corresponent abans del 16 de juliol

indicant al concepte FINANÇAMENT i el nom i llinatges de l’alumne/a i el curs que farà. 

 • A un caixer de CAIXABANK  emprant una targeta de qualsevol entitat bancària, escanejant el codi de barres.

 • Des de la banca online de CAIXABANK >Pagaments i impostos>Per codi de barres.

 • Si no sou de CAIXABANK, fent un ingrés al nombre de compte de l’escola: ES77 2100 0347 8402 0010 7737