TIC

L'ús de les noves tecnologies en l'educació és un mitjà per millorar l'aprenentatge que permet ensenyar i aprendre d'una manera interactiva, més ràpida i efectiva.

Entenem les noves tecnologies com una eina i un recurs que els alumnes han de tenir a mà de manera quotidiana, per aquest motiu a cada aula tant d'especialistes com de grup classe d’educació infantil i d'educació primària, disposa d’un ordinador en xarxa i pantalla digital.


Entenem l’ús de l’ordinador com un recurs i una eina per l’enriquiment dels aprenentatges dels infants, des de les edats primerenques. Apostam per aquesta manera de fer feina i a poc a poc anam adquirint altres tipus de recursos informàtics.

 

Actualment l’alumnat de 5è i 6è disposa de chromebook per a l’ús quotidià de moltes de les feines que es fan a l’aula. S'utilitzen les eines de google ( sites, classroom, drive…). Els alumnes de 4t disposen d'ordinadors portàtils. L'alumnat de1r fins a 3r, disposa de carros amb ordinadors que empren de manera puntual per anar treballant l'alfabetització digital.