dilluns, 6 de juliol del 2020

Procés de matriculació

LLISTES DEFINITIVES DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ: 13 DE JULIOL


FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
DOCUMENTACIÓ: 

De tota la documentació s'ha de dur ORIGINAL i fotocòpia.
 • Imprès de matrícula.
 • 2 fotos de carnet de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia del llibre de vacunes (només full de vacunes).
 • Fotocòpia del llibre de família complet (si no s'ha presentat abans).
 • Fotocòpia del DNI del pare, mare i alumne/a (si no s'han presentat abans).
 • En el cas de custòdia No compartida: documentació que justifiqui la situació (si no s’ha presentat abans).
 • E.Infantil: resguard de l’abonament  La Caixa de 53€ corresponents al material d’aula anual. CONCEPTE : NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE + CURS
 • E. Primària: resguard de l’abonament a La Caixa de 38€ corresponents al material d’aula anual. CONCEPTE : NOM  i LLINATGES DE L’ALUMNE + CURS
 • Adhesió al programa de reutilització de llibres per primària. Resguard de l'abonament.
El pagament del material es farà a un caixer de La Caixa emprant el codi de barres (Pagos, impuestos y devoluciones- Operar con codigo de barras).
Clicau damunt el següent enllaç:  codi de barres.


IMPRESOS (per baixar els documents clicau damunt l'impres)
SERVEIS COMPLEMENTARIS (per baixar els documents clicau damunt l'imprès)

dijous, 2 de juliol del 2020

LLIBRES DE TEXT CURS 2020/21
 • Dossier de llengua castellana 5è (us l'han d'imprimir a la llibreria)
 • Dossier de llengua castellana 6è (us l'han d'imprimir a la llibreria)

MATERIAL CURS 2020-2021


PAGAMENT MATERIAL / CURS 2020-21

Degut a la situació de confinament viscuda durant el tercer trimestre del curs passat s'ha decidit reduir un terç, la quota del present curs, a aquells alumnes que en el seu moment van realitzar el pagament del material corresponent al curs 19/20.
Els alumnes que no van fer el pagament hauran d'ingressar la quota ordinària.

QUOTA REDUÏDA: alumnes que  SI van pagar el material del curs 19/20.
QUOTA ORDINÀRIA: alumnes que NO van pagar el material del curs 19/20.


EDUCACIÓ
 INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUOTA REDUÏDA
36€
25€
QUOTA ORDINÀRIA
53€
38€

El pagament s’ha de realitzar a un caixer de LA CAIXA emprant una targeta de qualsevol entitat bancària. 
Es farà un pagament a tercers ESCANEJANT al caixer el següent CODI DE BARRES

En  el CONCEPTE s’ha de posar el nom i llinatges de l’ALUMNE i el CURS.
PASSES PER FER L'INGRÈS AL CAIXER:

1. PAGOS, IMPUESTOS Y DEVOLUCIONES.
2. OPERAR CON CÓDIGO DE BARRAS.3. IMPORTE: poner la CUOTA correspondiente
4. REMITENTE: poner el NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNO.
  

                          

1r i 2n CURS
3r i 4t CURS

5è i 6è CURS

dimecres, 1 de juliol del 2020

LLISTES PROVISIONALS D'ADMISSIÓ CURS 2020-2021

LLISTES PROVISIONALS D'ADMISSIÓ CURS 2020-2021