MILLA DIÀRIA


La nostra escola s’ha adherit al projecte innovador “THE DAILY MILE” del programa MENORCA BORINA’T del Consell Insular de Menorca (CIME), que pretén fomentar l’activitat i l'exercici físic promocionant estils de vida actius i saludables a les escoles de Menorca.

L’objectiu principal, és promoure els hàbits saludables, evitant el sedentarisme infantil augmentant el temps d'activitat física diari i setmanal dels escolars i tenint en compte que els beneficis que aporta la pràctica no només són físics sinó també emocionals, socials i mentals.

Aquesta iniciativa consisteix en què l’alumnat participant, durant la seva jornada lectiva, ha de córrer o caminar durant 15 minuts o fins finalitzar la distància de 1600 metres. L’activitat es realitzarà de manera diària, a l’aire lliure i respectant el ritme de cada alumne.

El curs 2020-21 van participar de la iniciativa 4 grups de primària (4tA, 4tB, 4tC i 5èA) de forma pilot i experimental. 

El curs 2021-22 el clautre decideix que hi participin tots els cursos a partir de 3r de primària. Cada grup classe, llevat dels dies que té EF, s'organitza per sortir a caminar/correr un o dos dies setmanals per un dels tres circuits que tenim establerts (pati,Ramis, Parc Rubió). D'aquesta manera queden coberts 3 ó 4 dies a la setmana amb activitat física.