Justificants

En cas de que hageu de justificar un retard en l'arribada a l'escola o una absència pel motiu que sigui dels vostres fills o filles, us facilitam el document que hauríeu d'emplenar i fer arribar al vostre tutor o tutora.

Moltes gràcies.


Justificant de retard o absència