CAMINS ESCOLARS

L’Ajuntament de Maó ha iniciat el projecte Camins Escolars al municipi, perquè fer segur i atractiu el camí de casa a l’escola és una manera de recuperar, progressivament, espais per a la infància i de fer habitables les nostres places i carrers. 

L'objectiu és que els alumnes venguin a peu a l'escola, seguint un itinerari  segur, imprès a terra,  perquè  fins i tot els més petits es puguin orientar.  Durant la ruta hi trobaran persones voluntàries que podran acompanyar els infants. 

El  projecte té pretensió de crear noves conductes beneficioses per al medi ambient, ja que una de les seves finalitats és reduir el trànsit de vehicles de motor que, moltes vegades innecessariament, s'aglomeren als voltants dels centres escolars, perjudiquen la qualitat de l'aire  i donen una  imatge poc amable cap als nostres infants.

En aquest enllaç podeu consultar el projecte a la web de l'Ajuntament: http://caminsescolars.ajmao.org/