Contacta


CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA

Av.  Vives Llull, 17

07703 MAÓ  -  MENORCA

TEL i FAX:  971 36 01 41


ceipmarededeudegracia@educaib.eu


HORARI SECRETARIA: 


dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

8:30 a 9:30h 

ATENCIÓ FAMÍLIES


ATENCIÓ FAMÍLIES


ATENCIÓ FAMÍLIES12:30 a 13:30h


ATENCIÓ FAMÍLIES


ATENCIÓ FAMÍLIES

ATENCIÓ FAMÍLIESE D U C A C I Ó    I N F A N T I L

JUDITH FEBRER 

EI 3 ANYS

jfebrer@ceipmarededeudegracia.org

MARTA CARDONA AMETLLER

EI 3 ANYS

mcametller@ceipmarededeudegracia.org

LAURA CARRERAS

EI 4 ANYS A

lcarreras@ceipmarededeudegracia.org

MAMEN SAMANIEGO

EI 4 ANYS B

msamaniego@ceipmarededeudegracia.org

ANA ORFILA

EI 5 ANYS A

aorfila@ceipmarededeudegracia.org

MERCÈ RODRÍGUEZ

EI 5 ANYS B

mrodriguez@ceipmarededeudegracia.org

PILAR ARACIL 

EI SUPORT

paracil@ceipmarededeudegracia.org

XISCA BAUZÀ

EI SUPORT 2

xbauza@ceipmarededeudegracia.org

REBECA NEWMAN *

rnewman@ceipmarededeudegracia.org

MARIA JESÚS GIMÉNEZ

PT

mgimenez@ceipmarededeudegracia.org

1r   C I C L E

ANTÒNIA FERRER

1r A

aferrer@ceipmarededeudegracia.org

LORENA RIPOLL

1r B

lripoll@ceipmarededeudegracia.org

BEGOÑA QUEVEDO

2n A

bquevedo@ceipmarededeudegracia.org

MARGA VILLALONGA

2n B

mvillalonga@ceipmarededeudegracia.org

MACARENA RAMOS

ANGLÈS

mramos@ceipmarededeudegracia.org

JOSE CABANILLES

AL

jcabanilles@ceipmarededeudegracia.org

MARTA CARDONA MERCADAL

SUPORT

mcardona@ceipmarededeudegracia.org

2n   C I C L E

JOAN COUSIN

3r A

jcousin@ceipmarededeudegracia.org

YOLANDA MAÑOSA

3r B

ymanosa@ceipmarededeudegracia.org

MARIA RODRIGO

4t A

mrodrigo@ceipmarededeudegracia.org

PAQUI ROSSELLÓ

4t B

frossello@ceipmarededeudegracia.org

JOANA PONS

ANGLÈS

jpons@ceipmarededeudegracia.org

ERIKA VAÑO

PT

evano@ceipmarededeudegracia.org

MANEL CRESPO

E.FÍSICA

mcrespo@ceipmarededeudegracia.org

LÍDIA ROSSELLÓ

MÚSICA

lrossello@ceipmarededeudegracia.org

3r   C I C L E

CÀROL PONS

5è A

carolpc@ceipmarededeudegracia.org

IVAN FÀBREGUES

5è B

ifabregues@ceipmarededeudegracia.org

MONTSE MORLÁ

6è A

mmorla@ceipmarededeudegracia.org

JULIÁN HERNÁNDEZ

6è B

jhernandez@ceipmarededeudegracia.org

MARIA ROSSELLÓ

ANGLÈS

mrosello@ceipmarededeudegracia.org

CRISTINA MELIÀ

PT

cmelia@ceipmarededeudegracia.org

JOSEP HUGUET

MÚSICA

jhuguet@ceipmarededeudegracia.org

O R I E N T A D O R A   

EVA VALERO

ORIENTADORA

evalero@ceipmarededeudegracia.org