divendres, 12 de novembre del 2021

dimarts, 9 de novembre del 2021

NOVETAT! AJUDES MENJADOR 2021-22


Vos comunicam que s’ha publicat  al BOIB Nùm.153 de 6 de novembre de 2021 “La Resolució  del conseller d’Educació i  Formació Professional de 2 de novembre per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centre docents no universitaris durant el curs escolar 2021-22.”El nombre de sol.licituds rebudes excedeix el pressupost màxim establert en la convocatòria, per la qual cosa el procediment de concessió s’ha de resoldre parcialment amb el límit de crèdit autoritzat, mentre la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s’ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient.


Podeu consultar el resultat de la vostra sol·licitud  clicant damunt: 

  

Annex 1: Ajuts concedits amb assignació econòmica.

Annex 3: Ajuts concedits, sense assignació econòmica.
dilluns, 1 de novembre del 2021

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR


Benvolgudes famílies, vos informam que :
  • Enguany s'ha de renovar la meitat del Consell Escolar del centre.
  • Podeu consultar el cens definitiu de pares i mares al hall de l'escola, al costat de secretaria.
  • Us animam a presentar-vos com a membre del Consell Escolar. Podeu presentar les vostres candidatures de dia 29 d'octubre a dia 5 de novembre a la secretaria del centre.
  • Les persones interessades heu de dur una fotografia tipus carnet i DNI. Podeu aprofitar l'entrada i sortida a l'escola dels vostres fills i filles per passar per secretaria.


Formar part del Consell Escolar del centre és l'oportunitat de participar d'una manera més activa en la vida del centre.