MATERIAL curs 2022-23 EDUCACIÓ INFANTIL

53€EDUCACIÓ PRIMÀRIA

38€El pagament és pot fer:

  • A un caixer de CAIXABANK  emprant una targeta de qualsevol entitat bancària, escanejant el codi de barres.

  • Des de la banca online de CAIXABANK >Pagaments i impostos>Per codi de barres.

  • Si no sou de CAIXABANK, fent un ingrés al nombre de compte de l’escola: ES77 2100 0347 8402 0010 7737

En el concepte heu de posar el NOM, LLINATGES I curs que farà L'ALUNE/A.MATERIAL INICI DE CURS

Cada alumne/a ha de dur el següent material: