dimarts, 16 de març del 2021

AJUDES MENJADOR

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES MENJADOR 

Us informam que dissabte 13 de març, va sortir publicada al BOIB, la Resolució de la convocatòria d'ajuts de menjador de 2021 per finançar part del cost del servei de menjador escolar  als alumnes amb necessitats econòmiques i socials sobrevingudes per motiu de la COVID 19.


BOIB núm.35. 13 de març de 2021:


  • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  DEL 15 AL 23 DE MARÇ (AMBDOS INCLOSOS)

  • REQUISITS:
a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre
privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a
educació secundària durant el curs escolar 2020-2021.

b) Estar escolaritzat en un centre del primer cicle d’educació infantil que formi
part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària
que hagi signat el conveni pertinent.

c) No haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.

d) Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:
  • Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de
    l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
  • Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).   
  • Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.
  • Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur)
  • Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.
  • Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional-
  • No tenir cap tipus de prestació.

MODEL DE SOL.LICITUD PER AQUESTA CONVOCATÒRIA: