dijous, 2 de juliol del 2020

MATERIAL CURS 2020-2021


PAGAMENT MATERIAL / CURS 2020-21

Degut a la situació de confinament viscuda durant el tercer trimestre del curs passat s'ha decidit reduir un terç, la quota del present curs, a aquells alumnes que en el seu moment van realitzar el pagament del material corresponent al curs 19/20.
Els alumnes que no van fer el pagament hauran d'ingressar la quota ordinària.

QUOTA REDUÏDA: alumnes que  SI van pagar el material del curs 19/20.
QUOTA ORDINÀRIA: alumnes que NO van pagar el material del curs 19/20.


EDUCACIÓ
 INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUOTA REDUÏDA
36€
25€
QUOTA ORDINÀRIA
53€
38€

El pagament s’ha de realitzar a un caixer de LA CAIXA emprant una targeta de qualsevol entitat bancària. 
Es farà un pagament a tercers ESCANEJANT al caixer el següent CODI DE BARRES

En  el CONCEPTE s’ha de posar el nom i llinatges de l’ALUMNE i el CURS.
PASSES PER FER L'INGRÈS AL CAIXER:

1. PAGOS, IMPUESTOS Y DEVOLUCIONES.
2. OPERAR CON CÓDIGO DE BARRAS.3. IMPORTE: poner la CUOTA correspondiente
4. REMITENTE: poner el NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNO.
  

                          

1r i 2n CURS
3r i 4t CURS

5è i 6è CURS