Escola Matinera

El nostre centre disposa d'un servei d'escola matinera per aquelles famílies que hagin de deixar els seus fills/es més prest a l'escola. Aquest servei el gestiona l'APIMA del centre.


L’horari d’accés a l’escola matinera és de les 7:30h fins les 8:15h. L'entrada és fa per la barrera del c/Vives LLull.

Els infants estaran al servei fins a la hora en què comencen les classes.

El servei que realitza la guarda estarà cobert per monitoratge especialitzat, na Glòria i na Magda i està ubicat al gimnàs de l'escola.


Els preus establers per aquest servei són de 25€/mes els socis i 40€/mes els no socis.  Els alumnes eventuals poden quedar per 3€/dia els socis i 5€/dia no socis.

A partir del mes de gener de 2022, dins el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears promogut per la Conselleria d'educació, es va subvencionar part de cost d'aquest servei.

Els preus van quedar reduïts a 5€/mes per als socis i 10€/mes per als no socis.
Els alumnes que quedaven de manera eventual pagaven 1€/dia amb un màxim de 5€/mes els socis i 10€/mes els no socis.

Aquests preus reduïts, es mantenen vigents durant aquest primer trimestre del curs 22/23.
Esteim pendents de rebre instruccions de la Conselleria per saber si  podrem mantenir aquestes quotes la resta de curs.

Us mantindrem informats .