dijous, 13 de gener de 2022

PLA CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT

El nostre centre disposa d'un SERVEI D’ESCOLA MATINERA gestionat per l'APIMA per aquelles famílies que necessiten deixar els seus fills/es a l’escola abans que comenci l’horari lectiu. 

L’horari d’entrada és de les 7:30h fins a les 8:15h.  Els infants estan al servei fins a la hora en què comencen les classes. El servei que realitza la guarda està cobert per monitores especialitzades.

Dins el PLA DE CONCILIACIÓ  I CORRESPONSABILITAT de les Illes Balears, promogut per la Conselleria d’Educació s’ha subvencionat part del cost del servei, una vegada iniciat el curs actual.                          

Per tant el  preu del servei es veu modificat i  desde gener fins a juny  serà el següent. (En cas que hi hagués un augment d’usuaris i s’hagués de revisar la quota, s’infomaria previament a les famílies).

 

 

Preu  per dia

Preu mensual

SOCIS

1€

5€

NO SOCIS

1€

10€

 

Quan per dies eventuals s’hagi arribat als 5€/10€ ja no s’haurà d’abonar més quantitat en cas de tornar a fer-ne ús.

Si esteu interessats en ser beneficiaris d’aquesta modificació en el servei de forma fixe o eventual, us podeu inscriure emplenant el següent full i lliurant-lo a la secretaria del centre, a les monitores del servei o en el taulell de l’APIMA.

Posteriorment us farem arribar l’Annex 2 requerit per la Conselleria. 

Per qualsevol consulta,  us podeu dirigir a la secretaria del centre o a l’APIMA.


Full d'incripció: 


Annex 2: