dimecres, 9 de setembre de 2020

INICI DE CURSINICI CLASSES PRESENCIALS


DIJOUS 10
setembre

DIVENDRES 11
setembre

DILLUNS 14
setembre


EDUCACIÓ INFANTIL


CURSOS 
1rs, 2ns i 3rs


CURSOS 
4ts, 5ès i 6ès


RECORDAU que l'ús de mascareta serà:


 • Obligatòria en tot moment per als adults i els alumnes a partir del 1r curs d’Educació Primària.

 • Recomanable per als alumnes d’Infantil en les entrades, sortides i espais comuns.


ENTRADES
A Primària les entrades són flexibles.
Els alumnes poden entrar al centre per qualsevol barrera (Av.Vives Llull i c/Font i Vidal) entre les 8:30h a 8:45h.

Els adults acompanyants no poden entrar al pati i per evitar aglomeracions NO han de quedar esperant a la barrera fins que els seus fills pugin la rampa.

Els alumnes quan arriben a l'escola, no esperen a que soni la música i pugen
directament a la classe.

A Educació Infantil s'han establert dos torns.
Només pot entrar al centre un acompanyat per alumne d’infantil.Entrada
EDUCACIÓ INFANTIL
Sortida
8:30h
P3B - Mamen                P4B - Laura T.          P5A - Xisca
13:20h
8:40h
P3A - Laura C.              P4A - Ana                P5B -  Marta
13:30hSORTIDES
A infantil entrarà un sol adult fins a la porxada per recollir l'alumne.
Els alumnes de 1r i 2n esperaran amb la mestra, asseguts a les escales del pati de darrera (C/ Font i Vidal), fins que arribin els pares.

Els alumnes a partir de 3r sortiran sols del centre per la barrera que els correspongui.

Si tenen germans, poden sortir junts per al barrera que li toqui al germà gran.

Hora
Av. Vives Llull
C/ Font i Vidal

13:20h
E.Infantil: P3 B - Mamen       
P4 B - Laura T.
P5 A - Xisca
1r primària: 1r A - Begoña
1r B - Montse


5è  primària: 5è A - Montse M.
5è B - Queta
5è C - Julià
13.25h

3r primaria:3r A - Joana
3r B - Erika
3r C - Lluís

2n primària: 2n A - Marga
2n B - Yolanda          
                      
13:30h

E.Infantil:  P3 A - Laura C.  
P4 A - Ana          
P5 B - Marta

6è primària: 6è A - Iván
6è B - Carol
6è C -José

13:35h

4t primària:  4t A - Maria
4t B - Paqui
4t C - Jaume


Provarem les primeres setmanes com funcionen les entrades i sortides i després valorarem si s'ha de realitzar algun canvi.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració!

dijous, 3 de setembre de 2020

dimarts, 1 de setembre de 2020

REUNIONS INICI CURS 2020-21


Aquest curs 2020-21, les reunions de famílies es faran de forma presencial, respectant la normativa de fins un màxim de 10 persones.

Només podrà venir un familiar o representant  de cada alumne.

Les entrades al centre es realitzaran per les barreres exteriors de l’Av. Vives Llull i el C/ Font i Vidal.

Per organitzar les reunions, de cada classe hem fet dos grups.
Les llistes dels alumnes seran enviades a través del grup de difusió de centre i també les podreu consultar a la porta de l'escola.
Així mateix, el tutor es posarà en contacte amb vosaltres de forma telefònica per informar-vos i confirmar la vostra assistència.

Els alumnes que a la llista surten de color blau, han d’assistir a la reunió del primer torn
Els alumnes que surten en color groc, ho faran en el segon torn.


REUNIONS FAMILIESlogo (1)
Curs 2020/21
DIJOUS 3 SETEMBRE – EDUCACIÓ INFANTIL
CURSOS
HORARI TORN1
HORARI TORN 2
P3B MAMEN
P4B LAURA T.
P5A XISCA

13:30 – 14:30h

15:00-16:00h.
P3A LAURA C.
P4A ANA
P5B MARTA

16:30-17:30h

18:00-19:00h
DIVENDRES 4 SETEMBRE
1r B MONTSE
2n A MARGA
4t B PAQUI
3r A JOANA

13:30 – 14:30h

15:00-16:00h.
1r A BEGOÑA
2n B YOLANDA
3r B ÉRIKA

16:30-17:30h

18:00-19:00h
5è A MONTSE M
5è C JULIÀ
6è A IVAN

16:15-17:15h

17:45-18:45h
DILLUNS 7 SETEMBRE
5è B QUETA
6è C JOSE
3r C  …
4t A MARIA R
4t C  …


16:30-17:30h


18:00-19:00h
DIJOUS 10 SETEMBRE

6è B CÀROL

16:30-17:30h

18:00-19:00h

dimarts, 25 d’agost de 2020

PLA DE CONTINGÈNCIA

A continuació podeu consultar el Pla de contingència del nostre centre, on es contemplen les actuacions previstes per aquest curs d'acord als tres possibles escenaris.

dilluns, 6 de juliol de 2020

Procés de matriculació

LLISTES DEFINITIVES DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ: 13 DE JULIOL


FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
DOCUMENTACIÓ: 

De tota la documentació s'ha de dur ORIGINAL i fotocòpia.
 • Imprès de matrícula.
 • 2 fotos de carnet de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia del llibre de vacunes (només full de vacunes).
 • Fotocòpia del llibre de família complet (si no s'ha presentat abans).
 • Fotocòpia del DNI del pare, mare i alumne/a (si no s'han presentat abans).
 • En el cas de custòdia No compartida: documentació que justifiqui la situació (si no s’ha presentat abans).
 • E.Infantil: resguard de l’abonament  La Caixa de 53€ corresponents al material d’aula anual. CONCEPTE : NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE + CURS
 • E. Primària: resguard de l’abonament a La Caixa de 38€ corresponents al material d’aula anual. CONCEPTE : NOM  i LLINATGES DE L’ALUMNE + CURS
 • Adhesió al programa de reutilització de llibres per primària. Resguard de l'abonament.
El pagament del material es farà a un caixer de La Caixa emprant el codi de barres (Pagos, impuestos y devoluciones- Operar con codigo de barras).
Clicau damunt el següent enllaç:  codi de barres.


IMPRESOS (per baixar els documents clicau damunt l'impres)
SERVEIS COMPLEMENTARIS (per baixar els documents clicau damunt l'imprès)

dijous, 2 de juliol de 2020

LLIBRES DE TEXT CURS 2020/21
 • Dossier de llengua castellana 5è (us l'han d'imprimir a la llibreria)
 • Dossier de llengua castellana 6è (us l'han d'imprimir a la llibreria)

MATERIAL CURS 2020-2021


PAGAMENT MATERIAL / CURS 2020-21

Degut a la situació de confinament viscuda durant el tercer trimestre del curs passat s'ha decidit reduir un terç, la quota del present curs, a aquells alumnes que en el seu moment van realitzar el pagament del material corresponent al curs 19/20.
Els alumnes que no van fer el pagament hauran d'ingressar la quota ordinària.

QUOTA REDUÏDA: alumnes que  SI van pagar el material del curs 19/20.
QUOTA ORDINÀRIA: alumnes que NO van pagar el material del curs 19/20.


EDUCACIÓ
 INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUOTA REDUÏDA
36€
25€
QUOTA ORDINÀRIA
53€
38€

El pagament s’ha de realitzar a un caixer de LA CAIXA emprant una targeta de qualsevol entitat bancària. 
Es farà un pagament a tercers ESCANEJANT al caixer el següent CODI DE BARRES

En  el CONCEPTE s’ha de posar el nom i llinatges de l’ALUMNE i el CURS.
PASSES PER FER L'INGRÈS AL CAIXER:

1. PAGOS, IMPUESTOS Y DEVOLUCIONES.
2. OPERAR CON CÓDIGO DE BARRAS.3. IMPORTE: poner la CUOTA correspondiente
4. REMITENTE: poner el NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNO.
  

                          

1r i 2n CURS
3r i 4t CURS

5è i 6è CURS