diumenge, 27 de setembre de 2020

CARTA PER A LES FAMÍLIES

 


Les famílies de l'alumnat de Balears reben informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la COVID-19

Les conselleries d’Educació, Universitat i Recerca i Salut i Consum han remès avui una carta a través del GestIB a totes les famílies de l’alumnat de les Illes Balears sobre alguns aspectes a tenir en compte durant aquest curs escolar.

La carta recull la definició actualitzada de contacte estret i un conjunt de recomanacions que els centres ja han fet arribar també a les famílies amb motiu de l’inici de curs.

L’escrit recorda que degut a la convivència amb la pandèmia de la COVID 19 s’han generat noves rutines als centres escolars que s’han de dur a terme amb amb la col·laboració de tota la comunitat educativa.

A més també es recomana que per tal d’evitar contagis, tota la comunitat educativa, docents, alumnes, famílies i  personal no docent del centre, han d’extremar les precaucions.  És especialment important evitar la propagació del virus i mantenir fora dels centres educatius mesures semblants a les que es fan servir dins les aules.

S’adjunta la carta en format pdf.