dilluns, 6 de juliol del 2020

Procés de matriculació

LLISTES DEFINITIVES DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ: 13 DE JULIOL


FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
DOCUMENTACIÓ: 

De tota la documentació s'ha de dur ORIGINAL i fotocòpia.
  • Imprès de matrícula.
  • 2 fotos de carnet de l’alumne/a.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia del llibre de vacunes (només full de vacunes).
  • Fotocòpia del llibre de família complet (si no s'ha presentat abans).
  • Fotocòpia del DNI del pare, mare i alumne/a (si no s'han presentat abans).
  • En el cas de custòdia No compartida: documentació que justifiqui la situació (si no s’ha presentat abans).
  • E.Infantil: resguard de l’abonament  La Caixa de 53€ corresponents al material d’aula anual. CONCEPTE : NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE + CURS
  • E. Primària: resguard de l’abonament a La Caixa de 38€ corresponents al material d’aula anual. CONCEPTE : NOM  i LLINATGES DE L’ALUMNE + CURS
  • Adhesió al programa de reutilització de llibres per primària. Resguard de l'abonament.
El pagament del material es farà a un caixer de La Caixa emprant el codi de barres (Pagos, impuestos y devoluciones- Operar con codigo de barras).
Clicau damunt el següent enllaç:  codi de barres.


IMPRESOS (per baixar els documents clicau damunt l'impres)
SERVEIS COMPLEMENTARIS (per baixar els documents clicau damunt l'imprès)