dilluns, 16 de maig del 2016

Resultats de les ecoauditories

Durant aquest curs, la Comissió Mediambiental ha tornat a organitzar les ecoauditories  sobre els residus i les bones pràctiques ambientals de totes les aules d’infantil i primària del centre.

Els resultats finals de les ecoauditories han estat molt satisfactoris i agraïm a tota l’escola la vostra feina amb la recollida de dades i la participació de tot l’alumnat.
A continuació detallem els resultats amb una gràfica i les autoavaluacions.Buidatge de respostes dels que han portat a terme les enquestes (4t, 5è i 6è):
1.   Penseu que les ecoauditories són importants?
La majoria de respostes han estat afirmatives i exposen que és important realitzar aquestes avaluacions per conèixer si a l’escola es cuida el medi ambient i per aprendre a tenir-ne més cura, respectant-lo i col·laborant-hi amb el reciclatge.
Quant a les respostes negatives, es demana que les enquestes no siguin només unes dades estadístiques sinó que serveixin per a fer propostes de millora.
2.   Penseu que sou respectuosos amb el medi ambient?
Una part dels alumnes considera que s’esforça molt per ser respectuosos i per realitzar bones accions mediambientals, fins i tot han organitzat un sistema de control del reciclatge de l’aula amb uns encarregats responsables de vigilar que el reciclatge es fa correctament.
Tot i això, la majoria dels alumnes reconeix que, encara que saben com reciclar, a vegades no ho fan correctament i consideren que s’haurien d’esforçar una mica més per millorar la seva actitud.
3.   Com podem millorar les ecoauditories?
Per a millorar els resultats de les ecoauditories han proposat que es tingui més cura a l’hora de recollir i reciclar els materials sobrants dels tallers i activitats que es fan a les aules.
També, troben que un sistema de control periòdic del que es diposita als contenidors de reciclatge podria ajudar a tenir major consciència i ajudaria a fer-ne un millor ús.
4.   Observacions:
Els alumnes fan constar que als contenidors de reciclatge han trobat alguns materials que no hi corresponen i que hauríem de tenir-ne més cura.


Per acabar, us volem informar que per commemorar el dia de medi ambient, les aules que han obtingut uns resultats més positius rebran un reconeixement.


COMISSIÓ MEDIAMBIENTAL